Skip to content

Scientific Fields

KONGRE BAŞVURU BİLİM ALANLARI   ALAN EDİTÖRLERİ
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Fen Bilgisi, Fizik Kimya ve Biyoloji Eğitimi
Sosyal Bilgiler, Tarih ve  Coğrafya  Eğitimi
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi,  Müzik, Görsel Sanatlar Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Beden Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yaşam Boyu Öğrenme